Zastępstwa w dniu 4 października 2019 (piątek)

p. M. Paśnikowski – oddeleg. SP5

7. 1A311

p. Szczerba język angielski

p. M. Wytrzyszczewska – zwolnienie lek.

1. 1D3

Na 2 lekcję

2. 1R421

Uczniowie  z 1B4 praca pod opieką p. Adamczyk, pozostali uczniowie przychodzą na 3 lekcję

p. J. Kołodziejczyk – wyjście integracyjne z 2D od 4 lekcji

4. 3Ch1

Razem z grupami p. L. Grobel-Wiśniewskiej

5. 3Dz2

6. 1AD3dz1

7. 2Ch1

8. 1CH41

Do domu