W piątek 14 grudnia w ramach zajęć rozszerzonych z wiedzy o społeczeństwie uczniowie I LO wzięli udział w warsztatach prowadzenia debat oksfordzkich i obserwowali zmagania lubelskich studentów w Międzyuczelnianym Turnieju Debat. W konkursie wzięło udział 5 drużyn reprezentujących: wydziały: Prawa i Administracji UMCS, Politologii UMCS, Prawa KUL, Nauk Społecznych KUL oraz Nauk Humanistycznych KUL.

Celem turnieju była integracja lubelskiego środowiska studentów biorących udział w zawodach debat oksfordzkich. Licealiści z Bronka wysłuchali dwóch debat : „Zapożyczenia językowe współczesnej polszczyzny bardziej zaśmiecają niż wzbogacają język polski” i „Miłość romantyczna jest niepraktyczna”. Obydwie wygrali studenci retoryki stosowanej KUL. Finałowe zmagania dotyczyły analizy problemu: „Przy zachowaniu obecnego, inkluzywnego modelu integracji Unia Europejska nie przetrwa do 2030 roku”. Turniej Debat Oksfordzkich ostatecznie wygrali studenci reprezentujący Wydział Prawa i Administracji UMCS. Warsztaty były dla licealistów bardzo ciekawą lekcją wos-u i zachęciły do przygotowania debat konkursowych w tym roku szkolnym. Opiekunem uczniów była p. Elżbieta Derek.