14 stycznia odbyły się kolejne warsztaty z tańca w powietrzu na chuście wertykalnej oraz warsztaty ze wspinaczki sportowej zorganizowane przez p. L. Grobel – Wiśniewską. W zajęciach uczestniczyły klasa sportowa 3g z SP 5 w Świdniku pod opieką p. Sylwia Giełzak oraz grupa trzecich klas gimnazjalnych objęta projektem "Zdrowa ja", opiekunem grupy i koordynatorem projektu jest p. Joanna Sekuła, nauczyciel  świdnickiej SP 5.

Warsztaty z chusty prowadziła absolwentka I LO w Świdnik- Natalia Solarska, zajęcia ze wspinaczki- Lidia Grobel-Wiśniewska.