Zebrania dla rodziców. 14 i 15 września 2016.

Zapraszamy wszystkich rodziców.
14 września
16.30 - Rodzice uczniów klas pierwszych
15 września
16.30 – Rodzice uczniów klas drugich
17.30 – Rodzice uczniów klas trzecich
18.15 - Zebranie rodziców i uczniów w sprawie organizacji studniówki
18.30 – Zebrania Dyrektora z Radą Rodziców (wybór nowego prezydium Rady Rodziców)