Zaproszenie do udziału w konkursie poezji Władysława Broniewskiego. Zasady uczestnictwa.

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego serdecznie zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych Powiatu Świdnickiego do udziału w: 
Konkursie recytatorskim poezji Władysława Broniewskiego 
Konkursie poezji śpiewanej

Konkurs recytatorski poezji Władysława Broniewskiego - 8 lutego 2017 r.
Zasady uczestnictwa:
1.Uczestnik recytuje wybrany utwór W. Broniewskiego.
2.Szkoła / zespół szkół może zgłosić maksymalnie trzech recytatorów.

Kryteria oceniania:
1.Dobór repertuaru.
2.Dostosowanie tekstu do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora.
3.Interpretacja utworów. 
4.Kultura mowy. 
5.Ogólny wyraz artystyczny.

Konkurs poezji śpiewanej. – 8 lutego 2017r.
Zasady uczestnictwa:
Uczestnicy kategorii "poezja śpiewana" za zadanie mają zaśpiewać piosenkę z tekstem Władysława Broniewskiego.
Uczestnik może wykonać utwór z melodią już skomponowaną przez innego twórcę, jednak dodatkowo punktowane będzie wykonanie wiersza z wykorzystaniem autorskiej kompozycji muzycznej.
Kryteria oceniania:
1.Dobór repertuaru (dobór wierszy do możliwości wykonawczych i wieku uczestnika);
2.Interpretacja utworów;
3.Zgodność muzyki z charakterem wiersza (w wypadku własnej kompozycji);
4.Muzykalność i warunki głosowe wykonawcy;
5.Wartości artystyczne muzyki;
6.Ogólny wyraz artystyczny.
Zgłoszenie uczestnika konkursu recytatorskiego i konkursu poezji śpiewanej odbywa się poprzez dostarczenie wypełnionej Karty Uczestnika w nieprzekraczalnym terminie do 3 lutego 2017 r. do sekretariatu I Liceum Ogólnokształcące w Świdniku sekretariat@1lo.swidnik.pl , ul. Okulickiego 13, 21 – 040 Świdnik lub faksem 81 751 57 13