Uzyskaliśmy certyfikat wiarygodnej szkoły!

Certyfikat
 
 
11 maja dyrektor S. Stefańczyk otrzymał oficjalne potwierdzenie od Kapituły Programu Wiarygodna Szkoła, że I Liceum Ogólnokształcące spełnia najwyższe standardy edukacji i bezpieczeństwa. Certyfikat Wiarygodne Liceum ma na celu wyróżnić najlepsze Licea w całej Polsce. Program ma charakter ogólnopolski, ale został opracowany z podziałem na poszczególne powiaty.Celem programu jest ułatwienie potencjalnym kandydatom na uczniów do Liceum wyboru takiej szkoły, która w pełni odpowie na ich potrzeby a także wyróżnia się na rynku edukacyjnym. Program Wiarygodna Szkoła powstał w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezentują wysoki poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoich uczniom.
Dedykowany jest szkołom, które przede wszystkim osiągają wysoki wskaźnik EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej).
Jest to wskaźnik opracowywany przy współpracy z Ministerstwem Edukacji przez Instytut Badań Edukacyjnych. Wskaźnik ten dotyczy porównania wyników maturalnych z egzaminami gimnazjalnymi. W ten sposób wykazuje się, jaką efektywność/postęp dany uczeń wykonał w szkole.
Dodatkowo pod uwagę brane jest także Kryterium Bazy oraz Bezpieczeństwa. Szkoła wykazywać musi wysokie standardy w tych obszarach.
W związku z tym, uczestnictwo w Programie uzależnione jest od pozytywnie przeprowadzonej weryfikacji. I Liceum zdobyło dodatkowe punkty za udział w projektach unijnych i autorskich, ciekawą i innowacyjną bazę dydaktyczną oraz liczne działania o charakterze wychowawczym.