Projekt Etwinning ‘Songs, Language and Culture’

W roku szkolnym 2008/9 grupa uczniów naszej szkoły uczestniczy w europejskim projekcie Etwinning pt. ‘Songs, Language and Culture’ czyli „Piosenki, język i kultura”. W projekcie tym biorą udział szkoły z 11 krajów europejskich, m.in. z Hiszpanii, Włoch, Bułgarii, Szwecji, Łotwy i Litwy, a także I Liceum Ogólnokształcące w Świdniku. Językiem projektu jest angielski.

W roku szkolnym 2008/9 grupa 11 uczniów naszej szkoły pod kierownictwem pani profesor Anny Jankowskiej bierze udział w europejskim projekcie Etwinning pt. ‘Songs, Language and Culture’ czyli „Piosenki, język i kultura”.

Są to uczniowie biegle posługujący się językiem angielskim z klas: Ia (Katarzyna Mazur, Aleksandra Szydłowska i Mateusz Zabłotny); IIa (Izabela Hermanowska, Adam Kuna, Krzysztof Pietrzyk i Konrad Żuchowicz); IIb (Magdalena Gładysz, Justyna Łachmańska, Joanna Teluk i Apolonia Walczyna).

W projekcie tym biorą udział szkoły z 11 krajów europejskich, m.in. z Hiszpanii, Włoch, Bułgarii, Szwecji, Łotwy i Litwy. Uczniowie komunikują się ze swoimi rówieśnikami z innych krajów partnerskich projektu używając Internetu w szkole lub w domu.

Projekt ma na celu:

  • poszerzenie wiedzy uczniów o muzycznej sferze kultury krajów partnerskich
  • zwrócenie uwagi na znaczenie piosenek anglojęzycznych w procesie nauki języka angielskiego;
  • porównanie wartości prezentowanych w piosenkach z różnych krajów;
  • refleksję nad językiem muzyki, uwzględniając obrazowość tekstu i dobór środków literackich;
  • pracę w grupach i wymianę opinii, pomysłów i sugestii;
  • dyskusję nad zagadnieniami prezentowanymi w piosenkach;
  • używanie blogu internetowego, forum i innych wirtualnych nośników informacji;
  • szlifowanie języka obcego i komunikację z rówieśnikami z zagranicy.

Oto strona poświęcona projektowi – www. teachersdesk.wikidot.com Blog naszej szkoły dotyczący projektu znajdziesz na www. bronek.edublogs.org