dutkowski

Dutkowski Bartosz

Nauczyciel wszechstronny, z uprawnieniami do nauczania geografii, podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego. Egzaminator OKE. Instruktor sportów siłowych, doradca dietetyczny. Czynny członek PTTK Lublin, z pasją uprawia pieszą turystykę kwalifikowaną.