Pani Barbara Płanda

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym po ciężkiej chorobie odeszła nasza koleżanka i emerytowana nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku Pani Barbara Płanda.
Z I Liceum Ogólnokształcącym w Świdniku związana była od 1972 r. Uczyła przez wiele lat matematyki, była wychowawczynią wielu pokoleń młodzieży.
Składamy serdeczne wyrazy współczucia naszemu koledze i emerytowanemu nauczycielowi I Liceum Panu Konstantemu Płandzie oraz całej Rodzinie.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy, Emerytowani Nauczyciele, Absolwenci
I Liceum w Świdniku.