Nauczmy się na pamięć tego kraju … Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

1
 
 
W 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczniowie klasy 1D i 1E pod opieką p. A. Dudek przygotowali patriotyczną akademię. Uroczystość rozpoczęły piękne słowa „Opowiedz nam, moja Ojczyzno,/ Jak matka dzieciom ciekawym,/ O latach znaczonych blizna,/ Na wiekach chwały i sławy!”. Uczniowie przypomnieli najważniejsze czynniki, które zdecydowały o osłabieniu Polski na arenie międzynarodowej i doprowadziły do upadku Polski.

Refleksjom historycznym towarzyszyła muzyka i poezja. Usłyszeliśmy fragmenty utworów J. S. Bacha, L. van Beethovena, R. Schumanna, F. Liszta i F. Chopina, a także między innymi Moją piosnkę II C. K. Norwida oraz hymn Święta miłości kochanej Ojczyzny I. Krasickiego.
Gościnnie wystąpiła n także Kasia Kusy (ZS1), której akompaniowała K. Czubak. 3 maja szkoła wzięła udział także w uroczystościach miejsko- powiatowych.

2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
11