Mieć czy być? Oto jest pytanie … Rozmawiajmy o sensie uprawiania filozofii

1
 
 
Jaki jest sens uprawiania filozofii w czasach, w których człowiek nastawia się na łatwe i szybkie zdobywanie? Czy zadawanie trudnych i głębokich pytań i poszukiwanie na nie odpowiedzi może być atrakcyjne? Wszak to płytka atrakcyjność stała się wyznacznikiem egzystencji. Czy filozofia ma jakiekolwiek szanse w starciu z dzisiejszą polityką edukacyjną? Tym właśnie problemom poświęcili swoją uwagę uczniowie dwóch szkół zaangażowanych w promowanie filozofii – Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku.

W obydwu szkołach filozofia jest przedmiotem nauczanym, obydwie szkoły odnoszą sukcesy na polu olimpiady filozoficznej. Dodajmy, że nasze liceum włączyło się od zeszłego roku w tradycję kształcenia klasycznego.
Spotkanie odbyło się w Paderewskim i zostało poświęcone nauczaniu filozofii w szkole ponadgimnazjalnej. Dyskusja uczniów wpisuje się w ogólnonarodową debatę na temat stanu wykształcenia Polaków oraz potrzeby przywrócenia w nauczaniu filozofii.
Nasze liceum reprezentowali: Wojtek Stachyra, Marcin Ołdakowski, Piotrek Klimczak, Mateusz Paruszkiewicz, Natalka Walachniewicz, Ola Rubaj, Czarek Goral oraz Wiktor Małyska. Opiekunami młodzieży są nauczyciele filozofii p. Tomasz Kalbarczyk i p. Aneta Jagieła.
Debatującą młodzież odwiedził dr hab. p. Andrzej Kapusta, adiunkt w Zakładzie Ontologii i Teorii Poznania na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS; absolwent Akademii Medycznej w Lublinie.
Oto najważniejsze tezy wystąpień licealistów: 1) filozofia uczy najważniejszych umiejętności, pozwala zrozumieć świat, 2) wiedza filozoficzna jest przydatna w codziennym życiu, 3) filozofia uczy krytycznego, dojrzałego myślenia, dlatego rozwija człowieka, pozwala sprecyzować życiowe cele, 4) filozofia inspiruje, angażuje, zmusza do nieustannego dialogu, 5) filozofia pozwala zintegrować wszystkie przedmioty, nie można jej wyłączyć z przestrzeni publicznej, bo należałoby zrewidować większość nauk, 6) filozofia pozwala zrozumieć historię myśli ludzkiej, 7) jako istoty rozumne mamy obowiązek uprawiania filozofii, 8) filozofia pozwala dostrzec i właściwie ocenić kłamstwo, populizm, stereotypy, otwiera nas na potrzeby innego człowieka.

2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8