"Lektura - work in progress" - Przedwiośnie Żeromskiego

2
 
 
15 lutego klasy 3a1 oraz 3d w ramach powtórki z lektur z języka polskiego wzięły udział w instalacji performatywnej w Teatrze Osterwy w Lublinie – „Przedwiośnie. Ćwiczenia z wyobraźni historycznej”, a także w warsztatach teatralnych tematycznie związanych z instalacją. „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego stało się dla reżyserki materiałem literackim służącym fantazjowaniu na temat obecnej rzeczywistości i namnażaniu utopii, stanowiących alternatywę dla tego, co znajome.

Koncepcje naprawy Polski i projekty nowego urządzenia wspólnoty, zapisane w powieści, stały się pretekstem do uruchomienia archiwum planów porzuconych i idei zapomnianych. W nawiązaniu do wizji szklanych domów archiwum pomyślano jako przestrzeń rehabilitacji myśli utopijnej i wyobraźni, w której to widzowie aktywnie podejmując grę z dokumentem, stają się kreatorami sensów i twórcami nowych projektów przyszłościowych.
Trzy grupy odkrywały Przedwiośnie na nowo w salach melancholii i ciągłych braków, ćwiczeń z wyobraźni historycznej oraz sali projektów zapomnianych.
Warsztaty zaplanowane zostały w taki sposób, by każde ćwiczenie unaoczniało konkretną ideę z powieści Żeromskiego i wiązało ją z instalacją. Wymagało to pracy w grupach i ogromnej aktywności twórczej.
Zakończenie zaś wymagało od maturzystów zaproponowania własnych dróg dla Polski. koncepcji naprawy kraju dostosowanej do realiów XXI wieku. Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie D. Jaśkowska, K. Kisiel.

3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7