2017-2018

Zamówienie publiczne: Platforma dla osób niepełnosprawnych (hala sportowa) oraz zagospodarowanie terenu przy hali sportowej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017-2018

4 września 2017 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny.
O godzinie 9:00 spotykamy się na uroczystej mszy świętej w kościele p.w. Chrystusa Odkupiciela.
O godzinie 10:15 zapraszamy do sali gimnastycznej uczniów klas pierwszych, a o godzinie 11:00 uczniów klas drugich i trzecich.
Serdecznie zapraszamy również Rodziców, Absolwentów i Przyjaciół na uroczystość.

Zestaw podręczników do I Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku na rok szkolny 2017/2018

Kadra i Pracownicy

DYREKTOR I LICEUM mgr Stanisław Stefańczyk
WICEDYREKTOR I LICEUM mgr Aneta Jagieła