Dla rodziców

Kalendarz pracy szkoły na pierwszy semestr roku szkolnego 2011-2012

Kalendarz pracy szkoły na pierwszy semestr roku szkolnego 2011-2012

Zebrania dla Rodziców

Zapraszamy serdecznie rodziców uczniów I Liceum na pierwsze w nowym roku szkolnym zebranie z dyrekcją i wychowawcami. Zebrania odbędą się 12 i 13 września.

Rada Rodziców - informacje dla rodziców i uczniów

Rada Rodziców, to ważny organ szkolny, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły.

Lista podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2011-2012

Przedstawiamy listę podręczników dla uczniów  w roku szkolnym 2011-2012

Lista podręczników w formacie doc – pobierz

Nowy plan lekcji

Plan zajęć lekcyjnych dla uczniów. Pobierz: Plan lekcji 2010-2011

Kalendarz pracy szkoły w II semestrze 2010/2011

Kalendarz informuje o zaplanowanych na pierwszy semestr bieżącego roku szkolnego wydarzeniach, uroczystościach i dniach wolnych.

Pobierz: Kalendarz szkolny II semestr 2010-2011

 

Rada Rodziców ogłasza konkurs

Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku ogłasza konkurs na najefektywniejszą wpłatę składek na Radę Rodziców pod nazwą „Kto wpłaci najefektywniej” ustalając następujące jego zasady:

Rada Rodziców - dane do wpłaty składki

Rada Rodziców, organ szkolny, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły.

Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły.

Spotkanie rodziców z dyrekcją i wychowawcami

Wszystkich rodziców zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z dyrekcją szkoły i wychowawcami.

Internetowy dziennik ucznia

W naszej szkole możesz na bieżąco skorzystać z dziennika internetowego

Subskrybuj zawartość