II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Debat Politologicznych dla zespołu z „Bronka”

3
 
 
3 marca na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie odbyła się siódma edycja Wojewódzkiego Konkursu Politologicznych Debat Oksfordzkich. Uczniowie naszej szkoły brali udział w poprzednich edycjach konkursu, dwukrotnie stając na najwyższym stopniu podium. W tym roku I Liceum Ogólnokształcące reprezentowali: Natalia Karpiuk(2A), Aleksander Kowalczyk (2A) i Michał Ciozda (2C). Uczniowie z Bronka zdobyli II miejsce w województwie. Konkurs ma charakter szeregu debat rozgrywanych w tzw. „formule oksfordzkiej”.

Debata oksfordzka (uniwersytecka) to rodzaj debaty, w której zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. Zadaniem debaty jest dyskusja nad tezą. Debatują przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy. Przewodniczy im marszałek, który ma do pomocy sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi.
Pojedynki, czyli debaty odbywają się według formuły 30-minutowej. Każda część debaty odbywa się w ściśle określonym czasie: mowa wprowadzająca, seria pytań i odpowiedzi, mowa podsumowująca. Zadaniem każdej z drużyn biorących udział w pojedynku było bronienie prawdziwości tezy lub jej obalenie. O tym, jakie stanowisko w danej debacie mają zająć, uczestnicy dowiadywali się na moment przed początkiem dyskusji . W tym roku pracownicy naukowi Wydziału Politologii UMCS przygotowali dla uczestników cztery tematy:
1) Czy bilans przynależności Polski do Unii Europejskiej jest pozytywny?
2) Czy warto brać udział w wyborach?
3) Czy demokracja w Polsce jest zagrożona?
4) Czy następuje upadek demokracji liberalnej na świecie?
O wyniku każdej debaty decydowało jury w skład którego weszli m. in. prof. dr hab. Wojciech Ziętara z Zakładu Ruchów Politycznych, dr Liliana Węgrzyn – Odzioba z Zakładu Stosunków Międzynarodowych oraz dr Monika Kowalska z Zakładu Systemów Politycznych.
Oprócz celności argumentów i kontrargumentów oceniane były też umiejętności oratorskie debatujących, pytania jakie zadawali sobie uczestnicy debat, oraz umiejętność wzniesienia się ponad spory polityczne i przyjrzenie się zagadnieniu z perspektywy naukowej oraz praca w grupie.
Przygotowania do konkursu członkowie Koła Historyczno- Politologicznego rozpoczęli pod opieką pani Elżbiety Derek już na kilka tygodni przed konkursem. Na zajęciach pozalekcyjnych dyskutowali nad propozycjami argumentów, próbowali przewidzieć reakcje przeciwników i formułowali własne wnioski. Jednocześnie sami systematycznie poszerzali swoją wiedzę z zakresu politologii.

2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7