I Liceum ma kolejnego patrona naukowego – WSEI

Dsc 0367 300x300
 
 
23 lutego dyrektor I Liceum Stanisław Stefańczyk podpisał umowę o współpracy naukowej pomiędzy I Liceum i Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Na podstawie umowy uczelnia zobowiązała się między innymi do wspierania wszystkich inicjatyw uczniów i nauczycieli oraz udzielania im konsultacji o charakterze naukowym, organizowania wizyt studyjnych w laboratoriach uniwersyteckich i udostępnienia bazy dydaktyczo-wychowawczej. To dwunasta już umowa, dzięki której uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności we współpracy ze środowiskiem uniwersyteckim.