Humanistyczny wieczór z Panią Bovary

25 maja młodzież ucząca się języka polskiego na poziomie rozszerzonym oraz absolwenci naszej szkoły spędzili popołudnie i wieczór na warsztatach teatralnych oraz na spektaklu „Pani Bovary” w lubelskim Teatrze Osterwy. Warsztaty teatralne wprowadzały w problematykę spektaklu, dotyczyły także środków artystycznego wyrazu wykorzystanych przez reżysera w spektaklu.

Młodzież najpierw dyskutowała na temat ulubionych książek, bohaterów literackich z którymi się utożsamiają, o wpływie książek na życie czytelników.
Kolejne działania miały wymiar praktyczny – młodzi humaniści pracowali nad pokazywaniem haseł za pomocą gestów, układali krótkie etiudy teatralne.
Spektakl mówił przede wszystkim o kondycji ludzkiej, o zderzeniu tego co wzniosłe i patetyczne z tym co trywialne i wulgarne. Pokazywał Emmę Bovary jako postać niejednoznaczną, tragiczną poprzez swoje nienasycenie i nieumiejętność odróżnienia kiczu od tego, co cenne.
Emma przegrywa jako kobieta, matka, żona, córka i kochanka. Przegrywa dlatego, że nie potrafi w swoim życiu znaleźć spełnienia, chociaż poświęca się tylko temu.
Opiekę nad młodzieżą sprawowała p. Dorota Jaśkowska.