Gala programu stypendialnego „Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2010-2013”

P1060186
 
 

Program stypendialny „Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2010-2013” został oficjalnie podsumowany 24 czerwca w sali kongresowej UP. Dyplomy oraz symboliczne podarunki odebrało trzech stypendystów: Wiktor Hunek (3B), Marek Pucek (1A) i Patryk Samborski (1A). Opiekunami naukowymi chłopców byli p. A. Jagieła i p. J. Jaśkowski.
Liceum otrzymało gratulacje od Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana oraz Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Grabczuka.

W dyplomie gratulacyjnym można przeczytać między innymi „Proszę przyjąć podziękowania oraz wyrazy uznania za trud włożony w pracę z uczniem szczególnie uzdolnionym. Dzięki Państwa zaangażowaniu i wsparciu, uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i osiągają liczne sukcesy na polu edukacji.”
Gratulujemy stypendystom.

P1060181
 
 
P1060184
 
 
P1060185