Dokumenty związane z rekrutacją do klas pierwszych w r. szk. 2016/2017

1.Oferta edukacyjna naszej szkoły. Pobierz dokument.

2. Zasady rekrutacji w I Liceum Ogólnokształcącym im W. Broniewskiego w Świdniku na rok szkolny 2016/2017. Pobierz dokument pdfPobierz dokument doc .

3. Wniosek o przyjęcie do szkoły. Pobierz dokument pdf. Pobierz dokument doc .

4.Zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego2016. Pobierz dokument pdf .

5.Rozporządzenie MEN,w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Pobierz dokument pdf .

6. Zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Pobierz dokument pdf.

7. Dokumenty dotyczące przystąpienia do prób sprawności fizycznej w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy sportowej w naszej szkole.  Deklaracja przystąpienia do prób sprawności fizycznej.Pobierz dokument doc. Pobierz dokument. Opis testu sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej. Pobierz dokument pdf.