Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2016/2017

W bieżącym roku szkolnym oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, dyrektor ustalił dni wolne od zajęć 14 i 31 października 2016 r., 2 oraz 4, 5 i 8 maja(matura) oraz 16 czerwca 2017 r.