Życzenia świąteczne

Wielkanoc1
 
 
„Gdy skończył się szabat, Maria z Magdali wraz z Salome i Marią – matką Jakuba, zakupiły wonne zioła, pragnąc namaścić nimi ciało Jezusa. Wczesnym rankiem, gdy tylko wzeszło słońce, udały się do grobu. Po drodze zastanawiały się, jak sobie poradzą z głazem zamykającym wejście. Gdy jednak przybyły na miejsce, zauważyły, że potężny kamień został przesunięty i wejście do grobu jest otwarte. Weszły więc do środka i ujrzały młodzieńca w białej szacie, siedzącego po prawej stronie. A ponieważ bardzo się przestraszyły, rzekł on do nich: – Nie bójcie się! Czy szukacie Jezusa z Nazaretu, który został ukrzyżowany? Nie ma Go tutaj. Powstał z martwych!” (M, 16, 1-7)
Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy serdeczne życzenia radosnej atmosfery. Niech nadchodzący czas przyniesie Państwu odpoczynek w gronie najbliższych i dużo miłości.

Stanisław Stefańczyk, Aneta Jagieła