Zajęcia dla przyszłych operatorów kamery i reporterów

5
 
 
24 marca członkowie koła dziennikarskiego uczestniczyli w ciekawych warsztatach dziennikarskich, które odbyły się na Wydziale Politologii UMCS. Na pierwszych zajęciach uczniowie dowiedzieli się o kilku technikach nagrywania, poznali pojęcia niezbędne dla operatorów kamery oraz przekonali się, że aby nakręcić wartościowy materiał nie trzeba mieć profesjonalnego sprzętu – wystarczy telefon. Mieli również okazję w praktyce zapoznać się z kamerą podczas nagrywania kilkusekundowych ujęć.

Drugie warsztaty – w formie wykładu – dotyczyły reportażu. Młodzież dowiedziała się o historii reportażu i jego cechach. Uczniowie poznali też najwybitniejszych twórców reportażu oraz schemat pisania tego gatunku. Warsztaty uświadomiły uczestnikom, że dziennikarstwo i komunikacja społeczna może być wartościowym kierunkiem studiów. Opiekę nad uczniami sprawował ks. Łukasz Piętal.

1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
6
 
 
7