Warsztaty biologiczne w Gimnazjum nr 1

1
 
 
7 i 10 kwietnia nauczycielka biologii, p. A.Dudek wraz z drugoklasistkami z klasy biologicznej, Justyną, Martyną, Edytą i Patrycją, przeprowadziły warsztaty dla uczniów klas drugich w Gimnazjum nr 1.
Zajęcia dotyczyły budowy i pracy układu krwionośnego i serca.
Uczniowie, po wysłuchaniu krótkiego wprowadzenia, przystąpili do części praktycznej.

Najpierw mierzyli ciśnienie i tętno podczas spoczynku i po wysiłku. Zwracali uwagę na zmiany tego parametru w tych dwóch sytuacjach.
Następnie preparowali serca wieprzowe. Izolowali zastawki, przyglądali się sieci naczyń wieńcowych. Swoje obserwacje przenosili na kartę pracy.
Gimnazjaliści z dużym zainteresowaniem brali udział w przygotowanych ćwiczeniach. Żałowali, że zajęcia były tak krótkie. Wkrótce warsztaty dla klas III gimnazjum.
Podziękowania składamy p. A. Walaszek i p. A. Flis, nauczycielkom gimnazjum, które umożliwiły przeprowadzenie warsztatów.

1a
 
 
2
 
 
3
 
 
4