Od kultury śródziemnomorskiej do rozważań nad sensem humanistyki. Wykład prof. Macieja Abramowicza

1
 
 
10 kwietnia humaniści z klas 1B i 3B odbyli ciekawa podróż po krajach kultury śródziemnomorskiej. Ich przewodnikiem był pracownik naukowy Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego p. prof. Maciej Abramowicz. Uczniowie odbyli podróż zaczynając od hiszpańskiej Malagi poprzez francuskie Orange i Nimes, włoski Rzym,

albańskie Durres, turecki Efez, jordański Dżarasz, libijski Leptis Magna, a kończąc na tunezyjskim mieście Al – Dżamma. Badaniom nad tymi kwestiami można poświęcić się podejmując studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. Abramowicz podkreślał, że wbrew obiegowym opiniom warto studiować nauki humanistyczne. Studia humanistyczne bowiem uczą mobilności na trudnym obecnie rynku pracy, kształtują innowacyjność, kreatywność, otwarcie i kompetencje transferowalne. Kariery zawodowe filozofów, antropologów, kulturoznawców i historyków dowodzą, że humaniści potrafią odnaleźć się na rynku pracy. Szczegółowe informacje o Wydziale Artes Liberales UW znajdziecie na stronie http://www.obta.uw.edu.pl/.

2
 
 
3