O bursztynie, kemach, ozach, sandrach i pradolinach w Muzeum Ziemi w Warszawie

2
 
 
5 kwietnia uczniowie klas drugich uczący się geografii na poziomie rozszerzonym wzięli udział w edukacyjnej wycieczce do Warszawy. Głównym punktem programu była lekcja i wystawa skał przygotowana przez Polską Akademię Nauk Muzeum Ziemi. Przewodniczka – pani dr K. Jackowiak przedstawiła uczniom sposób i okoliczności, w jakich powstawały bursztyny, których niesamowite okazy pochodzące niemal ze wszystkich stron świata znajdowały się w gablotach muzeum. Uczniowie zostali również zapoznani z właściwościami jantaru pozwalającymi na odróżnienie go od plastikowych podróbek. Mogli podziwiać przeróżne meteoryty i skały znalezione na terenie Polski. przypomnieli sobie podziały skał i zobaczyli ogromną ilość zgromadzonych okazów. Bardzo ciekawa okazała się także sala prezentująca dzieje Ziemi. Wysłuchali wykładu pt. Co nam zostawił lodowiec. Przygotowana prezentacja przedstawiała akumulacyjne i erozyjne formy terenu powstałe w wyniku rzeźbotwórczej działalności lodowca. Uczniowie poznali kolejne etapy powstawania form typu: kemy, ozy, sandry, pradoliny czy rynny polodowcowe wzbogacające piękny polski krajobraz. Opiekunką młodzieży i organizatorką wycieczki była pani Jolanta Siembida

1
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
 
 
18
 
 
19