Jeśli nie tutaj, gdzie? Warsztaty z odczytywania sztuki współczesnej w lubelskiej Galerii Labirynt

1740.98.93 390057041366233
 
 
21 marca klasy 1a i 1b w ramach zajęć z wiedzy o kulturze wzięły udział w warsztatach z odczytywania sztuki współczesnej pod kątem matury ustnej z języka polskiego. Zajęcia miały miejsce w lubelskiej Galerii Labirynt. Młodzież, podzielona na grupy, pracowała na dwóch wystawach – Alicji Bielawskiej „Jeśli nie tutaj, gdzie?” oraz wystawie edukacyjnej Gesty. Alicja Bielawska tworzy rzeźby, rysunki i instalacje z materiałów, takich jak tkanina, metal, drewno, linoleum czy glina. Chociaż powstałe z nich obiekty przypominają przedmioty znane z codziennego życia, to artystka niejednokrotnie zaburza ich proporcje i skalę oraz zmienia ich funkcje, zapraszając widza do wejścia z nimi w bezpośrednią relację. Interesuje ją to, co dzieje się z pamięcią, percepcją i wyobraźnią odbiorcy w kontakcie z jej pracami,

które określa często mianem „przedmiotów”. Na wystawie edukacyjnej ze zbiorów Galerii Labirynt i Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych prezentowane są prace na temat gestu artystycznego. Podczas warsztatów młodzież zastanawiała się nad tym, które gesty są uniwersalne, a które czytelne tylko dla określonej grupy, czy gest może stać się znakiem, i jak stworzyć uniwersalny gest, rozszyfrowywała znaczenia gestów. Wystawa Bielawskiej natomiast posłużyła do twórczego opracowania zagadnienia abstrakcji w sztuce współczesnej. Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie D. Jaśkowska oraz K. Paszko.

1740.98.91 390057544699516
 
 
1741.00.12 390057738032830
 
 
1741.00.33 390057631366174
 
 
1741.00.56 390057104699560
 
 
1741.00.69 390057904699480
 
 
1741.02.28 390056924699578
 
 
1741.03.22 390057921366145
 
 
1741.03.44 390058298032774
 
 
1741.03.85 390056771366260
 
 
1743.94.96 390051004700170
 
 
1743.94.97 390056881366249
 
 
1743.95.81 390051064700164
 
 
1743.96.46 390056901366247
 
 
1743.97.53 390051384700132
 
 
1744.02.21 390056778032926
 
 
1744.04.42 390058178032786