29 listopada w I Liceum pojawiła się wystawa Instytutu Pamięci Narodowej poświęcona Danucie Sidzikównie. Wystawa jest częścią programu edukacyjnego Biura Edukacji Narodowej IPN „Przywracanie pamięci”. Celem wystawy jest przybliżenie postaci Danuty Sidzikówny ps. „Inka”.

Kolejne tablice przedstawiają jej korzenie rodzinne, dzieciństwo, działalność patriotyczną, historię procesu sądowego i skazania na karę śmierci w wieku 18 lat. Dziękujemy za zorganizowanie wystawy p. A. Adamczyk.