Dobra firma to firma certyfikowana. Zdobycie certyfikatu to proces złożony i wymagający potwierdzenia przez placówkę pracy według najwyższych standardów. Każdy argument placówki ubiegającej się o certyfikat jest weryfikowany i punktowany. Szkoła, która zdobywa certyfikat, a następnie potrafi go utrzymać to bez wątpienia dobra szkoła. I Liceum Ogólnokształcące jest właśnie taką placówką.

Szanowni Państwo mamy ogromną przyjemność poinformować, że I LO zdobyło po raz drugi certyfikat Wiarygodnej Szkoły.

Projekt certyfikacji Wiarygodne Liceum powstał w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoim uczniom. Jest to program ogólnopolski. Szkoła przed przystąpieniem do programu musi spełnić określone warunki. Podstawowym kryterium jest osiągnięcie wysokiego wskaźnika EWD (Edukacyjna Wartość Dodana). Po tej weryfikacji następuje procedura udowodnienia, że placówka spełnia najwyższe standardy w obszarach bazy dydaktycznej i zapewnianego bezpieczeństwa.

Po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy szkołą godną zaufania i wyróżniającą się na lubelskim rynku edukacyjnym.