21 listopada uczniowie klas drugich uczestniczyli w ciekawym potkaniu profilaktycznym zorganizowanym przez Miejski Centrum Profilaktyki w Świdniku dla uczniów szkół średnich „Bądź bezpieczny w dobie HIV/AIDS”. Wykład poprowadził konsultant Roman Latoszyński. Dyskutował z młodzieżą na tematy tabu - kontaktów seksualnych w kontekście zdrowia oraz najważniejszych w życiu wartości.

Uczył jak podejmować właściwe decyzje dotyczące sfery kontaktów seksualnych, jak dbać o zdrowie i miłość. Dzielił się także wiedzą na temat HIV i AIDS. Spotkanie było bardzo ciekawe i pobudzające do refleksji.

Opiekę nad młodzieżą sprawowali p. K. Paszko, p. M. Wnuk i p. A. Kuna. Zdjęcia: MCP