Instytut Badań Edukacyjnych opublikował długo wyczekiwane przez szkoły ponadgimnazjalne wyniki EWD – edukacyjnej wartości dodanej. I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego znowu ma powody do świętowania. Miarą skutecznego nauczania jest oczywiście zdawalność i średni wynik egzaminu, ale dopiero obiektywnym obrazem pracy szkoły jest przyrost wiedzy i umiejętności ucznia. W tym celu porównywane są dwa wyniki egzaminacyjne: gimnazjalny test kompetencji i matura.

Dzięki temu uczeń, rodzic, nauczyciel, dyrektor szkoły, samorząd dowiadują się, czy w danej szkole proces nauczania „cofa” czy rozwija. Co to znaczy w praktyce? Uczeń i rodzic wybierają szkołę z wysokim wskaźnikiem EWD, ponieważ wiedzą, że taka szkoła autentycznie uczy. Uczeń, który ją wybierze rozwinie się i poprawi swoje wyniki.

Analizie poddawane są przedmioty humanistyczne (język polski, wiedza o społeczeństwie, historia) i język polski osobno, przedmioty ścisłe (matematyka, chemia, biologia, fizyka, geografia) i matematyka osobno. Wyniki EWD ilustruje wykres, którego każda z ćwiartek ukazuje mocne lub słabe strony szkoły. Placówka edukacyjna zatem może być 1) szkołą sukcesu (to oczywiście optymalna ocena), 2) szkołą wspierającą, 3) szkołą wymagającą pomocy i 4) szkołą niewykorzystanych możliwości. Dwie ostatnie oceny szkoły są niezadowalające zarówno pod względem osiąganych wyników (bardzo słabych) na egzaminach zewnętrznych jak i braku przyrostu wiedzy i umiejętności (uczniowie, którzy wybrali taką placówkę ukończyli ją z regresem w stosunku do poprzedniego etapu kształcenia)

I Liceum Ogólnokształcące po raz kolejny na maturze w sesji majowej 2017 roku odniosło sukces zarówno pod względem zdawalności (nie zdał uczeń przystępujący do matury z „wolnej stopy”), a wyniki maturalne były dużo wyższe w większości przedmiotów od średniej krajowej i wojewódzkiej) jak i przyrostu wiedzy (uczniowie podwyższyli swoje wyniki w stosunku do wyników osiągniętych na testach kompetencji).

We wszystkich badanych obszarach I Liceum jest „szkołą sukcesu” z najlepszym wskaźnikiem EWD wśród szkół Powiatu Świdnickiego, a tym samymi znajduje się wśród najlepszych szkół Lubelszczyzny.

Każdą szkołę można sprawdzić w wyszukiwarce, a także porównać jej wyniki z dowolną placówką pod linkiem http://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/witamy . Zachęcamy do tego. Warto wiedzieć.