Zanim nadszedł 11 listopada 1918 roku - upragniony dla Polaków dzień niepodległości - kraj nasz znajdował się 123 lata pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim. Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje, ale dzięki patriotycznym sercom naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane.

Opowiedzieli o nich w przeddzień Święta Niepodległości uczniowie, którzy pod opieką nauczycieli języków obcych przygotowali ciekawą akademię łączącą refleksję historyczną z poezją i utworami muzycznymi wykonanymi przez Laurę Bogusz, Paulinę Kosowską, Olę Kubiś i Karolinę Czubak. Młodzieży towarzyszyli nauczyciele oraz goście specjalni płk Józef Wiejak oraz starosta Waldemar Białowąs. 11 listopada reprezentacja ILiceum uczestniczyła w miejsko-powiatowych obchodach.