Akcja „1000 drzew na minutę”

2
 
 
30 marca uczniowie klasy ID i IE wzięli udział w akcji „1000 drzew na minutę”. W ramach działań zostały zasadzone dęby i buki w lesie Rejkowizna. Wspólne sadzenie zakończyło się ogniskiem, przy którym można było chwilę odpocząć. Akcja ta uświadomiła młodym uczestnikom, że jesteśmy integralną częścią środowiska i ponosimy za to środowisko moralną odpowiedzialność. Opiekunką uczniów ILO była p. A. Dudek
1
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7